Η λύση που προτείνεται για την αξιοποίηση του λιμανιού κινείται στους παρακάτω άξονες :

 • Πλήρης αξιοποίηση της έκτασης της χερσαίας ζώνης για τη δημιουργία χώρων εξυπηρέτησης των διαφόρων χρήσεων εντός του λιμένα.
 • Δημιουργία χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του λιμένα και της πόλης.
 • Πλήρης και ασφαλής σύνδεση του λιμένα με το αστικό οδικό δίκτυο.

Για την κάλυψη όλων των παραπάνω, προτάθηκε η δημιουργία των εξής χώρων :

1.    Χώρος προσωρινής στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των επιβατών των κρουαζιεροπλοίων

2.    Χώρος στάθμευσης φορτηγών και απόθεσης υλικών, για την εξυπηρέτηση των εμπορικών δραστηριοτήτων

3.    Χώρος εξυπηρέτησης του εμπορικού τμήματος του λιμένα (πλησίον του υφιστάμενου αντλιοστασίου)

4.    Χώροι στάθμευσης δυναμικότητας ~1.670 ΙΧ αυτοκινήτων

5.    Χώρος extreme games (πλησίον του υφιστάμενου σιδηροδρομικού σταθμού)

Οι παραπάνω χώροι θα εξυπηρετούνται μέσω εσωτερικής οδού διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας, η οποία θα έχει δύο εισόδους/εξόδους (νέοι ισόπεδοι κόμβοι).

 • Η πρώτη (βόρεια) δημιουργείται στη θέση που έχει προβλεφθεί η βοηθητική είσοδος της νέας μαρίνας και, στη συνέχεια αυτής προβλέπει την ισόπεδη διάβαση της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής.
 • Η δεύτερη (νότια) προβλέπεται έναντι του Ο.Τ. 103 και θα εξυπηρετεί τους εισερχόμενους/εξερχόμενους στην πόλη του Ναυπλίου. Τη συγκεκριμένη είσοδο θα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα φορτηγά, προκειμένου να μην επιβαρύνεται το οδικό δίκτυο της πόλης.

Πέραν των παραπάνω, προβλέπεται:

 • η δημιουργία ~100 θέσεων στάθμευσης σε χώρο παραπλεύρως της οδού Μιαούλη (βόρεια της συμβολής της με την οδό Εμμ. Σοφρώνη),
 • χώρος προσωρινής στάθμευσης TAXI και
 • χώρος αναστροφής οχημάτων (με πρόβλεψη για την αναστροφή λεωφορείων) ώστε να μην εξαναγκάζονται να εισέρχονται στο οδικό δίκτυο της πόλης όσοι δεν το επιθυμούν.

online χάρτης

2η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Εκτός από την προτεινόμενη λύση, η Ομάδα Μελέτης επεξεργάστηκε τουλάχιστον μια ακόμη λύση, για την οποία έγινε προσπάθεια να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λιμανιού (με τη νέα μορφή του) από πλευράς συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των μελλοντικών χρηστών του.

 

             

Εναλλακτική λύση ως προς τη διάταξη των χερσαίων χώρων

 

Η εναλλακτική λύση η οποία εξετάστηκε, πρότεινε τη δημιουργία δύο χώρων στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων, οι οποίοι αμφότεροι χωροθετούνταν μεταξύ των σιδ. γραμμών και της οδού Ναυπλίου-Νέας Κίου.

Επίσης, προτείνονταν η δημιουργία εισόδου-εξόδου ως επέκταση της οδού Πολυζωϊδη και η δημιουργία 65 θέσεων στάθμευσης ΙΧ μονίμων κατοίκων επί της οδού Μιαούλη.

Η εναλλακτική αυτή λύση απορρίφθηκε για τους παρακάτω λόγους:

 1. Η θέση της νότιας εισόδου στο λιμάνι (στην επέκταση της οδού Πολυζωϊδη) θα δημιουργούσε σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα στον ήδη επιβαρυμένο κόμβο οδού Ναυπλίου - Ν. Κίου – Μπουμπουλίνας- Πολυζωϊδη. Επιπλέον, λόγω της άμεσης γειτνίασης με καμπύλο τμήμα της οδού Ναυπλίου - Ν. Κίου, η συγκεκριμένη χωροθέτηση της εισόδου θα δημιουργούσε προβλήματα ασφάλειας λόγω περιορισμένης ορατότητας.
 2. Η θέση της νότιας εισόδου στο λιμάνι δημιουργούσε, επίσης, και μια μεγάλη ανεκμετάλλευτη περιοχή, μεταξύ αυτής και του ISPS.
 3. Δεν επέλυε οριστικά το πρόβλημα στάθμευσης και προσωρινής στάσης των λεωφορείων και taxi, ιδιαίτερα στην περιοχή πλησίον του αγκυροβολίου δελφινιών/υδροπλάνων.
 4. Δημιουργούσε λιγότερες θέσεις ΙΧ (περίπου 200) στους χώρους στάθμευσης, αριθμός σημαντικός κατά τις περιόδους αιχμής της τουριστικής κίνησης στην πόλη.

Θεωρούμε ότι η τελική προτεινόμενη λύση (εναλλακτική 1) αντιμετωπίζει με επιτυχία, εκτός των άλλων, και τα παραπάνω ζητήματα.

 

participation.gr

Επισκέπτεσθε την ιστοσελιδα masterplan.participation.gr, που αποτελεί υποενότητα της πλατφόρμας διαβούλευσης participation.gr

Aυτή τη στιγμή διενεργείτε διαβούλευση στο Δήμο Ναυπλιέων με κεντρικό θέμα τη σύνταξη του Master Plan του λιμένος. Στις σελίδες της πλατφόρμας συμμετοχής μπορείτε:

Α. Να λάβετε ενημέρωση των όσων προτείνει το Master Plan μέσω των διαθέσιμων χαρτών.

Β. Να εγγραφείτε στη διαβούλευση ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής που έχουν αναρτηθεί.

Γ. Να καταθέσετε απόψεις και προτάσεις επί των θεμάτων που έχουν οριστεί για διαβούλευση.