Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης έγινε διερεύνηση τριών (3) εναλλακτικών διατάξεων που αφορούν τη χωροθέτηση λιμενικών χρήσεων εντός του λιμένα του Ναυπλίου. Καθοριστικό ρόλο για την επιλογή των θέσεων εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμένα, έπαιξε:

  • η ήδη διαμορφωμένη κατάσταση,
  • η μονοσήμαντα ορισμένη θέση του εμπορικού τμήματος, της κρουαζιέρας και της μαρίνας (εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης),
  • η θαλάσσια ζώνη ελιγμών του Κ/Ζ.,
  • οι περιορισμοί που αφορούν τους όμορους αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές προστασίας (Ακροναυπλία Μπούρτζι κ.λ.π.), και
  • η ανάγκη για χωροθέτηση χώρων στάθμευσης λιμένα και πόλης εντός χερσαίας ζώνης με σημαντικό ρόλο να παίζει το περίκλειστο οικιστικό περιβάλλον που βρίσκεται σε επαφή με το λιμένα

Οι Εναλλακτικές Α’ (βλ. Χάρτης 1.1), Β’ (βλ. Χάρτης 1.2) και Γ’ (βλ. Χάρτης 1.3) διαφοροποιούνται κυρίως ως προς:

  • τη θέση του προσωρινού αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών,
  • του υδατοδρομίου, και
  • της θέσης των αλιευτικών σκαφών.

participation.gr

Επισκέπτεσθε την ιστοσελιδα masterplan.participation.gr, που αποτελεί υποενότητα της πλατφόρμας διαβούλευσης participation.gr

Aυτή τη στιγμή διενεργείτε διαβούλευση στο Δήμο Ναυπλιέων με κεντρικό θέμα τη σύνταξη του Master Plan του λιμένος. Στις σελίδες της πλατφόρμας συμμετοχής μπορείτε:

Α. Να λάβετε ενημέρωση των όσων προτείνει το Master Plan μέσω των διαθέσιμων χαρτών.

Β. Να εγγραφείτε στη διαβούλευση ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής που έχουν αναρτηθεί.

Γ. Να καταθέσετε απόψεις και προτάσεις επί των θεμάτων που έχουν οριστεί για διαβούλευση.