Κύριο άξονα της παρούσας πρότασης αποτελεί η  περιορισμένη  αναγκαιότητα για επέκταση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η μελλοντική ανάπτυξή του λιμένα αφορά:

1. Στη βέλτιστη αξιοποίηση  του υφιστάμενου δυναμικού για την υποδοχή πρόσθετης τουριστικής ζήτησης. Αυτό περιλαμβάνει τη χωροθέτηση ενός προσωρινού  τουριστικού αγκυροβολίου μικρής χωρητικότητας, έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα κατασκευής της μαρίνας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια οργανωμένη εγκατάσταση εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής. Η νέα εγκατάσταση θα αξιοποιήσει τα υφιστάμενα παραλιακά κρηπιδώματα σε συνδυασμό με έργα προστασίας ελαφρού τύπου - πλωτών στοιχείων, τα οποία δεν έχουν χαρακτήρα μόνιμης παρέμβασης και δύναται να απεγκατασταθούν ανά πάσα στιγμή. Στην ίδια φιλοσοφία προτείνεται και η χωροθέτηση πλωτής εξέδρας εξυπηρέτησης υδροπλάνου.
2. Στη δημιουργία ενός σύγχρονου cruise terminal εντός του λιμένα με δυνατότητα εξυπηρέτησης της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης σε κρουαζιέρα στην περιοχή, λόγω και των εν εξελίξει έργων εκβάθυνσης.
3. Στην αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων εντός της χερσαίας ζώνης για την χωροθέτηση χώρων στάθμευσης που θα εξυπηρετούν τόσο της ανάγκες του λιμένα όσο και τις ανάγκες της πόλης.
4. Στην αξιοποίηση γενικότερα των υφιστάμενων κτιρίων και προσθήκη κατά το δυνατόν των ελάχιστων  απαιτούμενων νέων κτιρίων,
5. Σε μικρές βελτιστοποιήσεις που αφορούν την κυκλοφορία και λειτουργία του λιμένα αλλά και την ένταξη ποδηλατοδρόμου εντός της περιοχής.

Προς την κατεύθυνση αυτή το Master Plan επεξεργάζεται τρεις εναλλακτικές λύσεις λιμενικής διάταξης και τρεις συνθετικές λύσεις που περιλαμβάνουν τη λιμενική διάταξη και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

participation.gr

Επισκέπτεσθε την ιστοσελιδα masterplan.participation.gr, που αποτελεί υποενότητα της πλατφόρμας διαβούλευσης participation.gr

Aυτή τη στιγμή διενεργείτε διαβούλευση στο Δήμο Ναυπλιέων με κεντρικό θέμα τη σύνταξη του Master Plan του λιμένος. Στις σελίδες της πλατφόρμας συμμετοχής μπορείτε:

Α. Να λάβετε ενημέρωση των όσων προτείνει το Master Plan μέσω των διαθέσιμων χαρτών.

Β. Να εγγραφείτε στη διαβούλευση ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής που έχουν αναρτηθεί.

Γ. Να καταθέσετε απόψεις και προτάσεις επί των θεμάτων που έχουν οριστεί για διαβούλευση.