Το λιμάνι του  Ναυπλίου είναι τεχνητό και σχηματίζεται μεταξύ δύο  μόλων. Ο βόρειος μόλος στην κατεύθυνση στον άξονα Α-Δ έχει μήκος περίπου 1090 m και ο νότιος στην κατεύθυνση στον άξονα ΒΔ-Ν Α έχει μήκος 150  m. Ο βόρειος μόλος έχει κατασκευασθεί από λιθορριπές για την προστασία από προσαμμώσεις και ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους. Ο νότιος μόλος αποτελείται από λιθορριπές στη δυτική εξωτερική πλευρά του, ενώ στην ανατολική (εσωτερική) διαθέτει κρηπίδωση και έχει διαπλατυνθεί τμήμα αυτού μήκους 80 m και πλάτους 38 m. Το υπόλοιπο τμήμα έχει μήκος 70 m και πλάτος 8 m στο άκρο του δε, λειτουργεί φάρος.Ο νότιος μόλος προστατεύει το λιμάνι από τους δυτικούς ανέμους. Μεταξύ των δύο μόλων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης έχουν  αναπτυχθεί κρηπιδώματα, τα οποία εξυπηρετούν την εμπορική κίνηση του λιμένα, την τουριστική κίνηση και την αλιευτική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, στην ανατολική πλευρά του λιμανιού έχει κατασκευασθεί προβλήτας (νεότερος) μήκους περίπου 410 m με βάθος έδρασης 7,5 m που εξυπηρετεί την εμπορική κίνηση του λιμανιού. Μπροστά από το τελωνείο εκτείνεται παλαιό κρηπίδωμα σχήματος "Π" διαστάσεων περίπου 65 m x 75 m που εξυπηρετεί κυρίως σκάφη αναψυχής και λίγα αλιευτικά.
Μεταξύ του νότιου μόλου και του κρηπιδώματος "Π" εκτείνεται κρηπίδωμα μήκους περίπου 270 m και βάθους έδρασης περίπου 2 m στο οποίο αγκυροβολούν αλιευτικά και τουριστικά σκάφη. Στο κεντρικό μέτωπο του λιμανιού μεταξύ του "Π" και του νεότερου εμπορικού προβλήτα εκτείνεται κρηπίδωμα μήκους περίπου 350 m στο οποίο αγκυροβολούν σκάφη αναψυχής, κρουαζιερόπλοια, θαλαμηγοί και άλλα σκάφη αναψυχής. Η είσοδος του λιμένα είναι στραμμένη προς τα δυτικά, σχηματίζεται μεταξύ των δύο μόλων και έχει άνοιγμα 640 m.
 

participation.gr

Επισκέπτεσθε την ιστοσελιδα masterplan.participation.gr, που αποτελεί υποενότητα της πλατφόρμας διαβούλευσης participation.gr

Aυτή τη στιγμή διενεργείτε διαβούλευση στο Δήμο Ναυπλιέων με κεντρικό θέμα τη σύνταξη του Master Plan του λιμένος. Στις σελίδες της πλατφόρμας συμμετοχής μπορείτε:

Α. Να λάβετε ενημέρωση των όσων προτείνει το Master Plan μέσω των διαθέσιμων χαρτών.

Β. Να εγγραφείτε στη διαβούλευση ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής που έχουν αναρτηθεί.

Γ. Να καταθέσετε απόψεις και προτάσεις επί των θεμάτων που έχουν οριστεί για διαβούλευση.