1. Θέση προσωρινού αγκυροβολίου σκαφών αναψυχής (μετάβαση στη διαβούλευση).

2. Θέση εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων (μετάβαση στη διαβούλευση).

3. Θέση εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών (μετάβαση στη διαβούλευση).

4. Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων (βλ. σχετικό χάρτη), (μετάβαση στη διαβούλευση).

5. Χωροθέτηση δραστηριοτήτων extreme games (βλ. σχετικό χάρτη), (μετάβαση στη διαβούλευση).

6. Χωροθέτηση υδατοδρομίου (βλ. σχετικό χάρτη), (μετάβαση στη διαβούλευση).

 

 

 

participation.gr

Επισκέπτεσθε την ιστοσελιδα masterplan.participation.gr, που αποτελεί υποενότητα της πλατφόρμας διαβούλευσης participation.gr

Aυτή τη στιγμή διενεργείτε διαβούλευση στο Δήμο Ναυπλιέων με κεντρικό θέμα τη σύνταξη του Master Plan του λιμένος. Στις σελίδες της πλατφόρμας συμμετοχής μπορείτε:

Α. Να λάβετε ενημέρωση των όσων προτείνει το Master Plan μέσω των διαθέσιμων χαρτών.

Β. Να εγγραφείτε στη διαβούλευση ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής που έχουν αναρτηθεί.

Γ. Να καταθέσετε απόψεις και προτάσεις επί των θεμάτων που έχουν οριστεί για διαβούλευση.